دیکشنری ها در پایتون

 مثال ۱ – دو ورودی (شناسه و نام) را از کاربر دریافت کنید و بررسی کنید که آیا مقادریر ورودی درون دیکشنری sample_dict1 وجود دارند یا نه. در قطعه کد ۶ از تابع ()title برای تبدیل حرف اول رشته به حرف بزرگ استفاده شده است.

قطعه کد ۷

نمایش کلیدها و مقادیر درون دیکشنری

 پایتون توابع ()keys و ()values را برای بدست آوردن لیستی از کلیدها و مقادیر درون دیکشنری فراهم کرده است. متغیرای sample_dict1_keys و sample_dict1_vaues از نوع لیست هستند.

قطعه کد ۸

همچنین تابع ()items برای بدست آوردن عناصر درون دیکشنری استفاده می شود. هر عنصر متشکل از زوج key : value است.

قطعه کد ۹

 مثال ۳ – یک دیکشنری خالی ایجاد کنید. زوج عناصر apple : 10 و orange : 20 را در آن وارد کنید و سپس بررسی کنید آیا strawberry در آن وجود دارد یا نه؟

قطعه کد ۱۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *