دیکشنری ها در پایتون

دیکشنری های تو در تو

کلیدها (اندیس ها) در دیکشنری ها می توانند از انواع اعداد صحیح، اعداد اعشاری و رشته ها باشند. مقادیر این منتسب به این کلیدها نیز می توانند از هر نوعی باشند. زمانی که مقدار یک کلید، دیکشنری باشد، به این حالت دیکشنری های تو در تو گفته می شود.

در قطعه کد ۱۱ دیکشنری user_information دارای ۲ کلید ‘name’ و ‘age’ است که در مقدار انتساب داده شده به کلید ‘name’ از نوع دیکشنری است. خود این دیکشنری نیز از دو کلید ‘first’ و ‘last’ تشکیل شده است.

قطعه کد ۱۱

 مثال ۴ – نام و نام خانوادگی را از دیکشنری user_information نشان دهید. برای این مورد چون نام  با کلید ‘name’ و نام خانوادگی با کلید ‘last’ در لیست درونی قرار دارند، باید از اندیس گذاری دو بعدی به صورت زیر استفاده کنید.

قطعه کد ۱۲

مثال ۵ – نام و سن را از دیشکنری نشان دهید.

قطعه کد ۱۳

تغییر مقدار هر کلید

از طریق هر کلید می توان مقدار آنرا تغییر داد. به طور مثال در دیکشنری user_information برای تغییر نام از Amir به Alireza  و تغییر سن از ۳۴ به ۴۴ باید از قطعه کد ۱۴ استفاده کرد.

قطعه کد ۱۴

 مثال ۶ – دو کلید و مقدار را به دیکشنری user_information اضافه کنید. در مورد اول به لیست درونی کلید ‘nicename’ و مقدار ‘amirnami’ و به لیست بیرونی کلید ‘location’ و مقدار ‘Tehran’ را اضافه کنید.

قطعه کد ۱۵

مثال ۷ – در دیکشنری قطعه کد ۱۰ که از دو کلید ‘apple’ با مقدار ۱۰ و کلید ‘orange’ با مقدار ۲۰ تشکیل شده است، ۱۰ واحد به مقدار کلید ‘apple’ اضافه و ۱۰ واحد از کلید ‘orange’ کم کنید.

قطعه کد ۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *