رشته ها در پایتون

در پایتوان انواع داده (Data Type) مختلف وجود دارد که شامل اعداد صحیح (Integers)، اعداد ممیز شناور (Floating Points)، رشته ها (Strings)، لیست ها (Lists)، دیکشنری ها (Dictionaries) و تاپل ها (Tuples) می شوند. توالی از کاراکترهای عددی، حروف کاراکترهای فضای خالی (Space و Tab) و کاراکترهای خاص یک رشته را ایجاد می کنند.

ایجاد متغیرهای نوع رشته

ایجاد رشته ها بسیار ساده است. رشته توالی از کاراکترها است که میان علامت های Single Quotes یا Double Quotes قرار می گیرند. متغیرهای string_variable1 و string_variable2 در قطعه کد ۱ از نوع رشته ها هستند.

قطعه کد ۱

پیدا کردن طول رشته

از تابع ()len می توان برای پیدا کردن طول (تعداد کاراکترهای) رشته ها را پیدا کرد.

قطعه کد ۲

 دسترسی به کاراکترهای درون رشته

هر کارکتر درون متغیر های رشته ای دارای یک اندیس (Index) است که از صفر شروع می شود. بنابراین اگر طول رشته برابر n باشد، اولین کاراکتر اندیس صفر و آخرین کاراکتر اندیس n-1 را می گیرد.

برای دسترسی به هر یک از کاراکترهای درون رشته از طریق اندیس، باید عدد اندیس را درون براکت های باز و بسته به صورت زیر قرار دهید. به طور مثال با توجه به طول ۳۷ برای رشته string_variable1، برای دسترسی به اولین و اخرین عنصر (عنصر شماره ۱۵ که معادل اندیس صفر و ۳۶ است، باید از دستورهای زیر استفاده کرد.

قطعه کد ۳

 در صورتی که از اندیس ۳۷ (یعنی برابر با طول رشته) به جای اندیس استفاده کنید خطای زیر نشان داده می شود که بیانگر استفاده از اندیس خارج از محدوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *