ساختارهای شرطی و حلقه ها

 ساختارهای شرطی if تو در تو

ساختارهای شرطی می توانند به صورت تو در تو استفاده شوند. در این حالت چیزی که اهمیت دارد، فاصله گذاری درست  است تا هر یک از بلاک ها به صورت درست تعیین شوند.

مثال ۴ – یک عدد اعشاری از ورودی دریافت کنید و سپس چک کنید که آیا عدد مثبت یا منفی است. اگر عدد مثبت بود مجدد بررسی شود که آیا عدد صفر یا غیر صفر است و  برای هر یک پیامی مناسب نشان داده شود.

کد مثال ۴

 مثال ۵ – در این مثال نشان داده می شود که هر یک از ساختارهای شرطی می توانند بیش از یک عبارت درون خود داشته باشند.

کد مثال ۵

استفاده از عبارت pass در ساختار شرطی if

می توان عبارت pass را در ساختار شرطی if استفاده کرد. pass عملگر Null است و وقتی اجرا می شود، هیچ چیزی اتفاق نمی افتد. عبارت pass همچنین در تعریف توابع و کلاس ها نیز کاربرد دارد، به طوری که نام تابع و کلاس تعریف شده است ولی هنوز بدنه و عبارت های درون تابع و کلاس را نمی خواهیم تعریف کنیم.

مثال ۶ – دو عدد صحیح از ورودی دریافت شود و اگر عدد اول از عدد دوم کوچکتر بود هیچ اتفاقی نیافتد و در غیر این صورت عدد اول از عدد دوم کم و نتیجه تفریق نشان داده شود.

کد مثال ۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *