عملگرها در پایتون

 عملگرهای انتساب

عملگر انستاب (یا عملگر =) برای انتساب مقدار به یک متغیر یا انستاب مقدار یک متغیر به متغیر سمت چپ استفاده می شود. شکل ۵ فهرست و مثال هایی از عملگرهای انتسابی را نشان می دهد.

 

شکل ۵ – عملگرهای انتساب

عملگرهای خاص پایتون

عملگرهایی که در بالا گفته شد در تمامی زبان های برنامه سازی مورد استفاده هستند. اما پایتون عملگرهایی را دارد که جز دسته های بالا قرار نمی گیرد. این عملگرها را می توان به عملگرهای تطابق که شامل is و not is و عملگرهای تعیین عضویت که شامل in و not in هستند، تقسیم کرد.

شکل های ۶ و ۷ به ترتیب عملگرهای تطابق و تعیین عضویت را نشان می دهند. همچنین قطعه کدهای ۶ و ۷ به تریتب مثال هایی از عملگرهای تطابق و تعیین عضویت را نشان می دهند.

عملگرهای تطابق

شکل ۶ – عملگرهای تطابق

قطعه کد ۶

 عملگرهای بررسی عضویت

عملگرهای تطابق بر روی رشته ها، لیست ها، دیکشنری ها و تاپل ها قابل استفاده هستند. از این عملگرها برای بررسی اینکه آیا مقدار سمت چپ درون مقادیر سمت راست وجود دارند یا نه استفاده می شود.

شکل ۷ – عملگرهای بررسی عضویت

قطعه کد ۷

در قطعه کد ۷ به دلیل آنکه Amir و amir با یکدیگر متفاوت هستند، بنابراین خروجی بررسی عضویت اول برابر True و خروجی دوم برابر False است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *