نحو و قواعد کد نویسی در پایتون

تعیین بلوک داده ها در پایتون

پایتون از فضای خالی برای تعیین بلوک ها استفاده می کند. یک بلوک شامل یک یا چندین عبارات است. زبان هایی مانند C، ++C، #C و جاوا از براکت های باز و بسته برای تعیین یک بلاک از عبارت ها استفاده می شود. در برخی دیگر از زبان ها از BEGIN … END و در برخی دیگر از do … done استفاده می شود.

حلقه شرطی if، حلقه های تکرار for و while، تعریف توابع و کلاس ها با کلمه های کلیدی def و class از فضای خالی برای تعیین بدنه خود استفاده می کنند. شکل زیر حالت کلی را نشان می دهند. شکل ۴ نمایی از بلاک ها و استفاده از فاصله ها را نشان می دهد.

شکل ۴ – استفاه از فاصله ها برای تعیین بلاک ها

عبارت های ۱-۱ و ۲-۱ درون بلاک ۱ هستند و از سمت چپ نسبت به بلاک ۱، یک فاصله (یک Space یا یک Tab)دارند. عبارت های ۱-۱ و ۲-۱ درون بلاک ۱ هستند و از سمت چپ نسبت به بلاک ۱، یک فاصله (یک Space یا یک Tab) دارند. همین حالت برای بلاک ۲ و عبارت های ۱-۲ و ۲-۲ وجود داد. قطعه کد ۱ نمونه مثالی از دستور شرطی if را نشان می دهد.

قطعه کد ۱

 خط ۳ به عنوان عبارت درون بلاک if است و یک فاصله از سمت چپ دارد و خط ۵ به عنوان عبارت در بلاک else قرار دارد و یک فاصله از سمت چپ دارد. خط ۶ نیز خارج از بلاک if و else است، بنابراین از سمت چپ فاصله ای ندارد. قطعه کد ۲ نیز مثال دیگری را نشان می دهد.

قطعه کد ۲

در قطعه کد ۲ خطوط ۲ و ۴ هر دو عبارت هایی درون بلاک حلقه for هستند، بنابراین نسبت به خط حلقه for، از سمت چپ یک فاصله دارند. همچنین خطوط ۳ و ۵ به ترتیب درون بلاک های if و else هستند، بنابراین یک فاصله از سمت چپ نسبت به خطوط if و else دارند و نسبت به خط حلقه for از سمت چپ دو فاصله دارند.

برای فاصله ها می توان از تک space یا چند space استفاده کرد ولی بهتر است برای مرتب بودن و خوانایی بهتر کدها، از یک Tab برای ایجاد یک تک فاصله استفاده کنید. استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *