ایجاد برنامه های خط فرمان با ماژول click – بخش سوم

در مطالب قبلی در مورد option ها و آرگومان ها صحبت کردیم و توضیح دایم که option ها می توانند به صورت بولی باشند و یا option هایی را تعریف کنیم که یک یا چند مقدار را دریافت کنند. آر گومان ها شبیه option ها هستند با این تفاوت که وابسته به موقعیت می باشند. در این مطلب می خواهیم جنبه دیگری از برنامه های خط فرمان صحبت که prompt یا اعلان نامیده می شوند. اعلان پیغامی است که به کاربر برای وارد کردن اطلاعات نمایش داده می شود. لطفا پیش از هر چیز بخش نخست از سری مطلب های ماژول click را مطالعه کنید. ادامه‌ی خواندن

ایجاد برنامه های خط فرمان با ماژول click – بخش دوم

در بخش نخست از سری مطلب های آموزش ماژول click برای ایجاد برنامه های خط فرمان در مورد ماژول click و ایجاد option صحبت کردیم و توضیح دادیم که چگونه می توانیم مقادیر را به option ها ارسال کنیم. در ادامه آموزش های ماژول click در این مطلب می خواهیم در مورد آرگومان ها صحبت کنیم. آرگومان ها (arguments) عملکردی شبیه به option ها دارند ولی با این تفاوت که، آرگومان ها وابسته به موقعیت (positional) هستند. کد زیر مثال ساده ای از پیاده سازی آرگومان را نشان می دهد. برای ایجاد یک آرگومان باید از ()click.argument استفاده کنیم.

ادامه‌ی خواندن

ایجاد برنامه های خط فرمان با ماژول click – بخش نخست

در مطلب ایجاد برنامه های خط فرمان با ماژول sys توضیح دادیم که چگونه توسط لیست sys.argv یک برنامه خط فرمان ساده ایجاد کنیم. در واقع هدف این بود که توضیح دهیم چگونه می توانیم آرگومان های ورودی به نام اسکریپت را کنترل کنیم. توجه کنید که نام اسکریپت در لیست sys.argv اولین المان با اندیس صفر است. اما فهرست sys.argv برای کاربردهای جدی و نوشتن برنامه های کاربردی به هیچ عنوان عملی و کاربردی ساده نخواهد داشت، بنابراین در این مطلب می خواهیم از ماژولی به نام click برای ایجاد برنامه های خط فرمان استفاده کنیم. ادامه‌ی خواندن

ایجاد برنامه های خط فرمان با ماژول sys

برنامه هایی که ما اجرا می کنیم باید ورودی را دریافت و سپس خروجی را برای کاربر ایجاد و نمایش دهند. این ورودی ها می توانند از طریق خط فرمان، واسط گرافیکی (GUI)، فایل های متنی به فرمت XML یا CSV یا JSON و یا پایگاه داده ها باشند. خروجی نیز به صورت معمول بر روی صفحه نمایش یا درون فایل ها یا پایگاه داده ها نوشته می شود. در این مطلب می خواهیم از طریق ماژول استاندارد sys برنامه هایی را ایجاد کنیم که از طریق خط فرمان ورودی را دریافت و خروجی را نمایش دهد. ادامه‌ی خواندن