ریاضیات در پایتون – نظریه مجوعه ها

در مفاهیم ریاضی، مجموعه (set) دسته ای از اشیا دو به دو متمایز است که این اشیا، عضوها یا عناصر مجموعه نامیده می‌شوند. در مجموعه هیچ عضو یا عنصر تکراری وجود ندارد و به عبارت دیگر اعضای مجموعه ها همگی منحصر به فرد (unique) هستند. در پایتون set (مجموعه) همانند لیست، تاپل، دیکشنری یک ساختار داده (data structure) است که بسیار شبیه به لیست ها است با این تفاوت که در لیست ها عضو (یا عنصر) تکراری وجود دارد ولی در مجموعه تمامی عناصر منحصر به فرد هستند. ادامه‌ی خواندن