iterator ها در پایتون

در پایتون همانند هر زبان برنامه نویسی دیگری از حلقه for برای پیشمایش بر روی عناصر یک مجموعه از عناصر استفاده کنیم. به طور مثال برای پیمایش بر روی عناصر لیست ها، تاپل ها، دیکشنری ها و کاراکترهای یک رشته از حلقه تکرار for استفاده کنیم. Iterator به معنی تکرار کننده است و در پایتون لیست ها، تاپل ها و دیکشنری ها انواع درونی (built-in) هستند که در واقع یک iterator هستند و می توانیم حلقه تکرار for را برای پیمایش و دسترسی به عناصر آنها استفاده کنیم. ادامه‌ی خواندن

ایجاد برنامه های خط فرمان با ماژول sys

برنامه هایی که ما اجرا می کنیم باید ورودی را دریافت و سپس خروجی را برای کاربر ایجاد و نمایش دهند. این ورودی ها می توانند از طریق خط فرمان، واسط گرافیکی (GUI)، فایل های متنی به فرمت XML یا CSV یا JSON و یا پایگاه داده ها باشند. خروجی نیز به صورت معمول بر روی صفحه نمایش یا درون فایل ها یا پایگاه داده ها نوشته می شود. در این مطلب می خواهیم از طریق ماژول استاندارد sys برنامه هایی را ایجاد کنیم که از طریق خط فرمان ورودی را دریافت و خروجی را نمایش دهد. ادامه‌ی خواندن